Q345D低合金中板

低合金板是个统称,指的是合金含量低于3.5%钢板统称,但是通常市场上说的是低合金板就是Q345B板,屈服在345MPA钢板。
低合金结构钢钢板(GB3274-88) Q345A/B/C/D/E低合金结构钢板是由低合金结构钢热轧制成。
低合金钢板都是镇静钢和半镇静钢钢板。其优点是强度较高、性能较越、能节省大量钢材、减轻结构重量等。 
(1)主要用途 低合金结构钢板越来越广泛用于机械制造和金属结构件等。 
(2)钢板规格尺寸 热轧钢板厚度为4.5-200mm。
常用规格如下:

上海序欧钢结构材料有限公司中板库存表 2019/1/18
=====月库存2万吨=====
恒润四切板  Q235B  10*2200*L   3900  绿安库  1.5
恒润四切板  Q235B  12*2/2.2*L  3830  绿安库  2.2  
恒润四切板  Q235B  14*2/2.2*L  3770  绿安库 2.2 2.5
恒润四切板  Q235B  16*2/2.2*L  3770  绿安库  2.6 
恒润四切板  Q235B  18*2/2.2*L  3770  绿安库  2.6  
恒润四切板  Q235B  20*2000*L   3770  绿安库  2.8 
恒润四切板  Q235B  20*2200*L   3770  绿安库  4.3 
恒润四切板  Q235B  22*2/2.2*L  3770  绿安库  4.3


恒润二切板  Q235B  16*2/2.2*L  3770  绿安库  2.6  
恒润二切板  Q235B  18*2/2.2*L  3770  绿安库  2.6
恒润二切板  Q235B  20*2000*L   3770  绿安库  2.8 4.3
恒润二切板  Q235B  20*2200*L   3770  绿安库  2.8 4.3 
恒润二切板  Q235B  22*2/2.2*L  3770  绿安库  4.3
恒润二切板  Q235B  25*2/2.2*L  3780  绿安库  5.3

恒润毛边板  Q235B  28*2/2.2*L  3770  绿安库  5.4
恒润毛边板  Q235B  30*2/2.2*L  3780  绿安库  5.4
恒润毛边板  Q235B  32*2/2.2*L  3770  绿安库  5.4
恒润毛边板  Q235B  35*2/2.2*L  3770  绿安库  5.4
恒润毛边板  Q235B  40*2/2.2*L  3770  绿安库  5.4
恒润毛边板  Q235B  45*2/2.2*L  3770  绿安库  5.4
恒润毛边板  Q235B  50*2/2.2*L  3770  绿安库  5.4

敬业低合金板Q345D   8*2200*L    4270  绿安库  1.4 
敬业低合金板Q345D   10*2200*L    4190  绿安库  1.6
敬业低合金板Q345D   12*2000*L    4110  绿安库  1.7
敬业低合金板Q345D   12*2200*L    4110  绿安库  1.9
敬业低合金板Q345D   12*2500*L    4110  绿安库  2.5
敬业低合金板Q345D   14*2000*L    4040  绿安库  2.1
敬业低合金板Q345D   14*2200*L    4040  绿安库 2.1 3.3
敬业低合金板Q345D   16*2200*L          绿安库  过磅
敬业低合金板Q345D   16*2.2/2.5*L 4030  绿安库  3.5
敬业低合金板Q345D   18*2.2/2.5*L 4030  绿安库  3.5
敬业低合金板Q345D   20*2.2/2.5*L 4050  绿安库  3.5  
敬业低合金板Q345D   22*2200*L    4050  绿安库  3.5
敬业低合金板Q345D   24*2200*L    4060  绿安库  3.5  
敬业低合金板Q345D   25*2200*L    4060  绿安库  3.5   3.5  低合金中板

低合金中板


Copyright © 2019 www.steelwei.com All Rights Reserved.

电话号码:021-57615824 18964771289  中国.上海